top of page

 

MANUS

 

Orden skiljer människan från djuren. Med orden kommunicerar vi våra drömmar. Vi berättar våra minnen. Och gör upp planer för framtiden. Men orden kan dölja mer än de avslöjar. Under ytan ligger ofta spännande dramer. Jag letar i gapet mellan det sagda och det menade. Att få se människor förändra och förändras, gestaltat genom dramatiska situationer.

 

Klicka på knapparna här om du vill se något av vad jag har åstadkommit på manusområdet, pjäser och översättningar.

 

 

bottom of page