top of page

 

 

 

Det börjar med en bra idé. Och de rätta verktygen. Kunskap är också viktigt. Att sätta igång. Och en deadline. Bra att veta vem man är så klart. 

 

Under 80-talet samarbetade jag med Carl Slättne i ett tiotal dokumentärfilmer, främst för för SVT. Därefter har jag fortsatt i egen regi.

 

I mitt produktionsbolag gör jag/vi också främst dokumentärfilm/uppdragsfilm. Hr nedan följer några exempel på vad vi kan åstadkomma. Vi gör också flerkamera-avfilmningar av föreställningar och liknande.

 

Hör gärna av dig om du har behov av att uttrycka något med film/video.

 

 

PRODUKTION

VÅGA VARA - VÅGA MÖTAS
 

Hur hanterar vi frågor om livet, kärleken och döden? Hur samtalar vi om vänskap, rädsla eller ensamhet?

Våga vara - Våga mötas bygger på ungdomars personliga berättelser. Varje person som figurerar i filmerna berättar utifrån sig själv om sina egna tankar, sina egna upplevelser, sina egna känslor. Ingen finns med som representant för någon grupp.

Lena Heppling, socionom och mediepdagog samt även min fru, tog initiativet till detta stoar projekt. Tillsammans följde vi  tolv enskilda ungdomar över tid. Det resulterade i ett tjugotal korta dokumentärfilmer som paketerades i en box ihop med ett stort upplagt pedagogiskt mediematerial.

 

Klicka här bredvid för att komma till projektets hemsida:

ATT VARA UNG... är att vara människa
 

Som en del av Våga Vara-projektet ovan skapade vi också en sammanhållen film där de tolv ungdomarna vävs samman med varandra i tankar om att drömma om framtiden, att söka mening, att höra till, att vara kär, att vilja bli sedd, om identitet. Om att vara ung, om att vara.... människa.

 

HUVUDET HÖGRE ÄN SIG SJÄLV
Om att mötas i musiken
 

Detta är en film som skildrar möten i och med musik. Den berättar om glädjen, värmen och kreativiteten som blommar i och mellan människor när musiken står i centrum.

Här finns professionella musiker, personer med funktionsnedsättningar, musikpedagoger, halvvuxna och helvuxna... många olika människor gestaltar sitt förhållande till musiken. De vittnar om hur musiken är ett sätt att dela upplevelser, att den överbryggar språkbarriären och olikheter, att man kan känna sig delaktig på sina villkor.

Filmen spelades in under Sound & Action, en intensiv vecka på Furuboda.

För Furuboda.se

 

bottom of page