top of page

WORKSHOPS/FÖRELÄSNINGAR

 

 

 

Allt lärande är en process. Eller två, tre processer, minst. En inre och en yttre. En i dig och en mellan dig och gruppen. Vi lär oss själva. Av varandra och med varandra. Om oss själva. Och om andra. Alltid i samspel. Sinnen, känslor och tankar samverkar för att bilda kunskap i dig och mig och i gruppen.

 

Jag är en van kursledare. Allt från endagskurser till hela terminer. På högskolenivå, gymnasienivå, på arbetsplatser, i föreningsliv och andra organisationer. Naturligtvis leder jag gärna rena teaterkurser; Scenisk gestaltning; Regi och dramaturgi; Improvisation etc. Men jag anlitas ofta i helt andra sammanhang för att leda kurser i Kreativitiet, Samspel, Estetiska metoder inom pedagogik t ex.

Min utgångspunkt är alltid att deltagarna fokuserar på sina egna möjligheter.

Att lära. Att förändras. Att växa...

 

Här nedan följer några exempel på kursupplägg

 

Bäst blir det när kurser läggs upp i dialog med beställaren.

 

 

 

En workshop ska vara

som en karneval.

I skydd av gruppen

kastar man sig ut.

Trygghet i gemensamma regler.

Så vågar du språnget.

Man vet var man börjar.

Men man vet aldrig riktigt.

Var det slutar.

Ta gärna kontakt för kursförslag och genomförande.

ATT AGERA INFÖR PUBLIK
 

Träna dig i konsten att tala inför en publik. Med praktiska övningar slipar du din förmåga att föra fram ditt budskap, dina åsikter.

Koncentration på det levande framförandet i samspel mellan texten, din personlighet och publiken.

 

 

Målgrupp: Alla grupper och enskilda som vill träna sig i att möta en "publik". Kursen anpassas i tid och omfattning efter gruppens storlek och deltagarnas förkunskaper.

 

VÅGA VARA - VÅGA MÖTAS
Ett mycket uppskattat seminarium
 

Utifrån Våga Vara Våga Mötas-projektet gjorde vi många erfarenheter i samspel med de unga medverkande. Projektledaren Lena Heppling och jag erbjuder nu semnarier baserade på de ungas personliga berättelser, på film och ljud.

 

Under seminariet presenteras dessutom exempel på olika extetiska metoder (forumspel, värderingsövningar, musik, rollspel mm) för att skapa dialog och reflektion kring de viktiga frågor som berättelserna väcker hos publiken.

 

 

Målgrupp: Högstadie- och gymnasiepedagoger, elevvårdspersonal, övriga intresserade som kommer i kontakt med unga människor i sitt yrke eller sin vardag.

Klicka här för att komma

till projektets hemsida.

SÄTT FART PÅ KREATIVITETEN
 
Hur skapar du det kreativa, kaos som behövs om en grupp ska producera briljanta idéer? Denna workshop ger strukturer för just detta.

Under workshopen skapar vi konkreta idéer och utkast. Idéerna byts, stöts och blöts. Förkastas, förändras, förädlas.

 

Oavsett om området är mjukt eller hårt, tekniskt eller mänskligt.

Samspel och prestigelöshet gynnar de goda idéerna.

Har man roligt på vägen går det ännu lättare!

 

 

Målgrupp: Grupper och arbetslag som vill få öka sin kreativitet genom samspel inom gruppen. Utmärkt för att få en grupp att snabbt komma igång med en produktiv process.

 

 

bottom of page