top of page

VARIETÉ VARFÖR DE'?

Vetenskapsteater för vetgiriga barn, 6-106 år

Regi/text

Scenografi

Konstruktion/bygge

 

 

Rekvisita

Kostym

Sömnad

Musik/arr

Musikinspelning

Ljudinspelning

Foto

Affisch/program

Produktionsledare

Producent

Experimentansvar

Experimentverkstad

 

 

Medverkande

Bengt Larsson Heppling

Simon Berg

Agne Johansson

Jean Dahlquist

Kristina Woo

Dorothy Eriksson

Gerd Aldén

Rosa Karlsson

Björna Larsson

Jörgen Andersson/JADE

Per Lundberg

Christian Ohlsson

Marie Ottosson

Gerd Aldén

Anna-Britta Bromander

Jan Bromander

Calin Deas

Jean Dahlquist

 

Anna-Lena Efverman

Marie Ottosson

Simon Berg

Niclas Lindgren

Produktion: Teater Zero/Kulturhuset Barbacka

 Det här var en annorlunda uppgift: en Vetenskapsvarieté. I samarbete med fysiker och andra kunniga på experimentområdet hade vi att försöka gestalta ett antal fysikaliska fenomen. Naturligtvis skulle det stämma med verkligheten, men ändå vara så finurligt gjort att det skapade lust att efter föreställningen besöka experimentverkstaden och prova själv. 

 

Det var en utmaning, men också mycket spännande att försöka gestalta Gravitation, Lufttryck, Ytspänning och annat som vi minns från fysiklektionerna. Man önskar man hade fått se en sådan här show då. 

 

Bengt

bottom of page